Projekt realizowany przez podmiot:

"BEZPIECZNA STAROŚĆ" Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna
Optymalizacja usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki
Wprowadzenie - polityka jakości
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNY „ Bezpieczna Starość" zajmuję się opieką nad obłożnie i przewlekle chorymi w domach pacjentów którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgnacyjnych przy współudziale lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do którego została złożona deklaracja wyboru.

„Misją naszego zakładu jest niesienie pomocy potrzebującym, towarzyszenie choremu i Jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, świadczenie najwyższej jakości usług pielegniarskich, z uwzględnieniem samorealizacji osób pracujących".

Nadrzędnym celem działania Niepublicznego Zakładu Pielęgnacyjnego „ Bezpieczna Starość"  jest umożliwienie pacjentom obłożnie i przewlekle chorym przebywających w domu jak najszybszy  powrót do zdrowia i aktywnego życia. Zapewnienie wysokiej jakości ostatnich chwil życia, udzielenia pomocy i wsparcia choremu i jego rodzinie. Kierownictwo jest przekonane, że świadczenie usług pielęgniarskich na wysokim, specjalistycznym poziomie oraz zapewnienie pacjentom przyjaznych i bezpiecznych warunków opieki, są gwarancją konkurencyjności na rynku łódzkim i krajowym.

NZP „ Bezpieczna Starość" dąży do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku usług pielęgniarskich w zakresie domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej  w Łodzi, oraz na terenie całego kraju. W prowadzonej działalności, stawia się na zaangażowaną i fachową kadrę, nowoczesne metody pielęgnowania zgodne z aktualną wiedzą medyczną. NZP „ Bezpieczna Starość" , realizując wymagania prawne  pacjentów, posługuje się Systemem Zarządzania Jakością, określonym przez normy PN - EN ISO 9001:2008.

Polityka Jakości będzie realizowana poprzez następujące cele strategiczne:
- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pielęgniarek NZP „ Bezpieczna Starość",
- zapewnienie wysokiego poziomu usług pielęgniarskich,
- dbałość o wizerunek NZP „ Bezpieczna Starość" i promocja na zewnątrz,
- stwarzanie warunków sprzyjających powracaniu do zdrowia, nauki samoobsługi i samopielęgnacji przyjazne podejście do pacjentów i ich rodzin na każdym etapie usługi,
- monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów i ich rodzin,
- ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Kierownik NZP "Bezpieczna Starość"
Ewa Kempińska
Łódź, dn. 30.05.2011
Program do fakturowania

FirmaTec Sp.J.
91-341 Łódź
ul. Brukowa 131
tel. (42) 650 70 30

www.firmatec.pl
Bezpieczna Starość 2018