Nasz zespół
W naszym zakładzie zatrudnione są tylko wykwalifikowane pielęgniarki, posiadające tytuł magistra, specjalizację lub właściwy kurs kwalifikacyjny. Wszystkie osoby posiadają wieloletnią praktykę w pracy z obłożnie chorymi.

Szczególną uwagę zwracamy na umiejętności pracowników w nawiązywaniu przyjaznej więzi z podopiecznym i rozwiązywaniu jego problemów, związanych z chorobą lub niepełnosprawnością.

Pacjentów i ich rodziny otaczamy życzliwą i troskliwą opieką.
Bezpieczna Starość 2018