Kontakt
Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjny „Bezpieczna Starość"
ul. Brukowa 131
91-341 Łódź
tel. 42 292 07 03                            
tel. kom.   609 062 268,   535 328 697
fax 42 292 07 04
email:   ewak@firmatec.pl

Kierownik Zakładu: mgr Ewa Kempińska

Gabinet:
90-001 Łódź, ul. Warecka 2
tel. 42 292 07 03 fax: 42 292 07 04

Gabinet:
95-041 Gałków Duży, ul. Dzieci Polskich 12
tel. 42 292 05 45 fax: 42 292 05 06
Bezpieczna Starość 2018