Nasza oferta
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia pozwala na udzielanie bezpłatnych świadczeń pielęgniarskich obłożnie chorym, niezdolnym do samoobsługi, którzy wymagają przynajmniej jednego ze świadczeń pielęgniarskich przez okrespowyżej 2 tygodni.

Są to:
- kroplowe wlewy dożylne wynikające ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
- wykonywanie opatrunków,
- karmienie przez zgłębnik lub przez przetokę,
- pielęgnacja przetoki,
- płukanie pęcherza moczowego,
- pielęgnacja w związku z założoną rurką tracheotomijną,
- zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie).

Zgłoszenia do opieki może dokonać lekarz, rodzina, pracownik socjalny, pielęgniarka lub sam pacjent - telefonicznie, e-mailowo, osobiście.

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od godz. 8.00 do godz. 20.00.
W przypadkach uzasadnionych przyjmujemy zgłoszenia w sobotę i niedzielę.
Bezpieczna Starość 2018