Projekt realizowany przez podmiot:

"BEZPIECZNA STAROŚĆ" Ewa Kempińska, Wanda Sipel Spółka Jawna
Optymalizacja usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych poprzez podwyższenie standardów opieki
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Nr projektu: RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17. w ramach osi: IX.2.2.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług zdrowotnych świadczonych wobec osób niesamodzielnych w formie zdeinstytucjonalizowanej zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie ŁOM w okresie pomiędzy wrześniem 2018 r. a kwietniem 2020 r.
W ramach dofinansowania: 90% - 1 161 836,00 zł
Kwota całkowita projektu : 1 296 048,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 30.04.2020 r.
Oferta skierowana jest do osób:
- niesamodzielnych,
- mających w ocenie skali  Barthel 60 pkt.,
- przebywających w warunkach domowych.
Usługa medyczna obejmuje:
- świadczenia pielęgnacyjne,
- opiekę lekarza rehabilitacji,
- zabiegi rehabilitacyjne i masażysty, świadczone w domu pacjenta.
Oprócz tego pomocą psychologiczno-terapeutyczną zostaną objęci opiekunowie osób niesamodzielnych.
Zapytania ofertowe
Opieka pielęgniarska
Rehabilitacja
Opieka psychologiczna
Wyniki konkursu
Opieka pielęgniarska
Opieka psychologiczna
Informacja o wynikach
Bezpieczna Starość 2018